بسته بندی حوله های میکروفیبر معیوب در جعبه ممنوع است

در فرآیند تولید، ما اغلب بازرسی کیفیت و بسته بندی را با هم ترکیب می کنیم، به طوری که هر حوله مورد بازرسی قرار می گیرد، بنابراین امروز محصولات معیوب را که اغلب با آنها مواجه می شویم به شما نشان می دهم و به شما نشان می دهم که چه نوع محصولاتی مجاز به بسته بندی در جعبه نیستند. .

1. حوله های کثیف

IMG_0781

2. حوله بد شکل

 IMG_0794(20220329-114530)

3. بد خیاطی

IMG_0799IMG_0792IMG_0788IMG_0780

 

4. عیب پارچه

IMG_9160IMG_0596(1)

 IMG_0796IMG_0793

4. برش بد

IMG_0798

اندازه اشتباه، GSM اشتباه، رنگ اشتباه اغلب در کل دسته کالا ظاهر می شود، بنابراین قبل از بسته بندی این مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

ما روی کنترل کیفیت تمرکز می کنیم!!!

 

   

زمان ارسال: مارس-29-2022