اخبار صنعتی

  • How to Wash Microfiber Towels

    نحوه شستن حوله های میکروفایبر

    1. شستشو با دست و خشک کردن در هوا برای 3 تا 5 عدد حوله های میکروفیبر نازک بین 200 تا 400 گرم در متر، شستشوی ساده با دست در صورت کثیف شدن خفیف باعث صرفه جویی در زمان می شود.آن ها را تکان دهید تا هر گونه زباله بزرگ از بین برود، و سپس آنها را سریع در یک کاسه آب سرد یا گرم خیس کنید.کمی شستشوی دست بیشتر گرد و غبار را به همراه خواهد داشت...
    ادامه مطلب